ثبت شرکت در فردیس

مراحل ثبت شرکت در فردیس

1 – تعیین موضوع

2 – طراحی حقوقی اساسنامه – تقاضانامه / اظهارنامه ... برحسب مورد ثبت شرکت سهامی خاص|مسئولیت محدود | تضامنی | تعاونی ...

2 – تائید نام

3 – اخذ سوء پیشینه توسط موکل

4 – امضاء اوراق توسط شرکاء

5 – ارسال مدارک

6 – ثبت حقوقی شرکت

7 – اخذ روزنامه رسمی

ثبت شرکت در فردیس قرارداد تجاری است که بین افراد حقیقی و حقوقی بسته میشود تا در چارچوب معینی از قوانین عمل کنند چون شهر فردیس جزو مناطق 3 و 10 شهرداری کرج می باشد و مهمترین قسمت فردیس خیابان اصلی آن است که مرکز تجاری بزرگی محسوب میشود با مصوبه دولت موقعیت ثبت شرکت در فردیس

ثبت شرکت در فردیس

ثبت شرکت در فردیس

مناسبی از لحاظ شهر و شهرستان به دست آورده به همین دلیل تمام شرکتها در فردیس باید به ثبت برسند تا بتوانند از امتیازات دولتی برخوردار شوند.

اقــــدامــــات پس از ثبـــت شرکت

 

مــــراحـــل ثـــبــــت بـــــــرنـــــد